Na pokoji bydlíme ve více lidech, než je síťových zásuvek, co s tím?

21. 10. 2009, 10:34
Pokud jste ubytováni na více než dvoulůžkovém pokoji a potřebujete využívat více než dvě PC, zastavte se v PC laboratoři JIH pro nahlášení vašeho pokoje a zásuvka bude rozdělena na více portů.

Provedl jsem změnu - za jak dlouho se projeví?

19. 09. 2008, 00:24
Každá změna, kretou provádíte v souvislosti s poplatkem za Síťové připojení, změnou MAC adresy, změnou pokoje atd., se v systému projeví 1 až 2 hodin.

SMTP server

02. 04. 2015, 13:59
SMTP server kolejní sítě je umístěn na adrese: smtp.kolejsit.czu.cz
žádná autentizace není vyžadována

Poplatky za kolejní síť

30. 09. 2013, 09:49
Při nastěhování, popř. při přinesení počítače na kolej, je nutné nahlásit svůj počítač u vedoucí/provozní koleje, ve které bydlíte.
Každý měsíc je potřeba uhradit poplatek za Síťové připojení v inkasní kanceláři (budova SIC) - 101 Kč / měsíc + poplatek 61 Kč za spotřebič.
Poplatek je nutné uhradit vždy do 15. dne daného měsíce. Pokud jste svůj počítač u vedoucí/provozní nahlásili pouze na jeden měsíc, připojení bude automaticky ukončeno koncem měsíce.

Co musím splnit, aby mi fungovala počítačová síť?

29. 08. 2008, 19:01
Důležité je
1. mít zaregistrovanou správnou MAC adresu
2. používat správný síťový kabel
3. mít zaplacen poplatek za Síťové připojení
4. dodržovat pravidla počítačové sítě

Co je to IP adresa?

29. 08. 2008, 18:43
Jedná se o identifikaci síťového zařízení - více IP adresa - wikipedia

Obecně o struktuře sítě na kolejích

19. 09. 2008, 00:22
Na všech studentských pokojích kolejí ČZU (A, B, C, D, E, F, G, H, I) mohou studenti využívat dvě datové zásuvky s připojením o rychlosti 100 Mb/s. Páteřní síť mezi jednotlivými budovami je tvořena optickými či metalickými linkami o rychlosti 1 Gb/s.
Kolejní síť je připojena do akademické sítě ČZU a následně do sítě CESNET.

MAC adresa - jak ji zjistím?

03. 08. 2016, 11:23
MAC adresu svého počítače zjistíte v menu Start, Spustit - spuštěním programu cmd.exe a následně příkazem ipconfig -all.
Viz záložka \\\"nastavení PC\\\".

Co je to MAC adresa?

03. 08. 2016, 11:20
Jedná se o jedinečný údaj každé síťové karty - více MAC adresa - wikipedia
Materiály umístěné na tomto serveru mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU.
© 2010 - Všechna práva vyhrazena ~ ČZU